QQ:3073583713 在线客服

自媒体流量提升

每天单站最高可提供千万阅读量,支持各大自媒体平台,自媒体流量,头条文章,头条视频,百家文章,百家视频,大鱼文章等等阅读数,可迅速提升,全部是真人阅读,需要自媒体阅读量的客户请联系客服。

头条文章阅读量价格表

(优惠策略:一次性购买3个月9折,一次性购买6个月8折,一次性购买一年7折)
阅读量 收费标准 说明
1000 1.5元/天
客服QQ:3073583713
在线QQ咨询
1、阅读完成度,40-50%
2、文章浏览时间,1-30秒
如果需要更长的浏览时间和阅读完成度,请联系客服定制
5000 7.3元/天
10000 14.4元/天
30000 42.3元/天
50000 69.1元/天
80000 108.4元/天
100000 200元/天
300000 600元/天
500000 1000元/天
800000 1600元/天
1000000 2000元/天
2000000 6000元/天
3000000 9000元/天
4000000 12000元/天
5000000 15000元/天

头条视频播放量价格表

(优惠策略:一次性购买3个月9折,一次性购买6个月8折,一次性购买一年7折)
> > > > > > > > > > > > > >
播放量 收费标准 说明
1000 3元/天
客服QQ:3073583713
在线QQ咨询
1、平均播放时长,24-30秒
如果需要更长的播放时间,请联系客服定制
500014.7元/天
1000028.8元/天
3000084.7元/天
50000138.3元/天
80000216.9元/天
100000400元/天
3000001200元/天
5000002000元/天
8000003200元/天
10000004000元/天
200000012000元/天
300000018000元/天
400000024000元/天
500000030000元/天

百家文章阅读量价格表

(优惠策略:一次性购买3个月9折,一次性购买6个月8折,一次性购买一年7折)
阅读量 收费标准 说明
1000 5元/天
客服QQ:3073583713
在线QQ咨询
增加阅读量
5000 24.5元/天
10000 48元/天
30000 141.1元/天
50000 230.5元/天
80000 361.5元/天
100000 700元/天
300000 2100元/天
500000 3500元/天
800000 5600元/天
1000000 7000元/天
2000000 20000元/天
3000000 30000元/天
4000000 40000元/天
5000000 50000元/天

百家视频播放量价格表

(优惠策略:一次性购买3个月9折,一次性购买6个月8折,一次性购买一年7折)
播放量 收费标准 说明
500 2元/天
客服QQ:3073583713
在线QQ咨询
增加播放量
1000 3.9元/天
1500 5.7元/天
2000 7.5元/天
3000 11元/天
4000 14.4元/天
5000 17.7元/天
6000 20.8元/天
7000 23.8元/天
8000 26.6元/天
9000 29.4元/天
10000 32元/天
15000 47元/天
20000 61.5元/天
25000 75.3元/天
30000 88.6元/天
35000 101.3元/天
40000 113.4元/天
50000 139元/天
60000 163.4元/天
70000 186.9元/天
80000 209.3元/天
90000 230.8元/天

大鱼文章阅读量价格表

(优惠策略:一次性购买3个月9折,一次性购买6个月8折,一次性购买一年7折)
播放量 收费标准 说明
1000 5元/天
客服QQ:3073583713
在线QQ咨询
增加阅读数
1000 3.9元/天
1500 5.7元/天
2000 7.5元/天
3000 11元/天
4000 14.4元/天
5000 17.7元/天
6000 20.8元/天
7000 23.8元/天
8000 26.6元/天
9000 29.4元/天
10000 32元/天
15000 47元/天
20000 61.5元/天
25000 75.3元/天
30000 88.6元/天
35000 101.3元/天
40000 113.4元/天
50000 139元/天
60000 163.4元/天
70000 186.9元/天
80000 209.3元/天
90000 230.8元/天
常见问题和新手帮助

在线客服